Vyhledat
  • Věra

Jsme hrdými partnery Karierko.cz

Kariérko.cz - kariérní platforma pro studenty


Kariérko.cz pomáhá studentům získat přehled o trhu práce a jeho možnostech, ukazuje příležitosti osobního rozvoje, a inspiruje je k proaktivnímu přístupu k životu. Platforma Kariérko.cz nabízí mladým lidem informace, příležitosti, příběhy a zkušenosti druhých, které jim pomohou se rozhodnout, kam v budoucnu profesně směřovat a jak svých cílů dosáhnout, a inspiruje je, aby aktivně získávali nové zkušenosti a dovednosti už od brzkého věku. Tato platforma vzniká pod hlavičkou neziskové organizace Institut kariéry a rozvoje, z. s., kterou založily Kateřina Solmaz a Lucie Mairychová na základě svých několika letých zkušeností s prací s mladými lidmi v rámci vzdělávacích a rozvojových projektů. Cílem neziskové organizace je: 

  • Přinášet relevantní, aktuální informace z oblasti studia, kariéry a rozvoje. 

  • Sdílet příběhy a zkušenosti lidí ze všech profesí bez rozdílu vzdělání, atraktivity oboru či zázemí.  

  • Nastartovat změnu myšlení ve společnosti, především v menších městech a vesnicích. 

  • Zasadit se o rovné příležitosti ke vzdělávání a osobnímu rozvoji pro všechny bez rozdílu.  

  • Transformovat oblast kariérového poradenství ve školách. 

  • Propojovat mladé lidi a zaměstnavatele.

  • Medializovat problematiku vědomé volby kariéry, vnímání volby kariéry jako dlouhodobého procesu a motivovat, aby se volba budoucího zaměstnavatele odvíjela od osobních hodnot, talentů a zájmů. 


Na platformě Kariérko.cz naleznou studenti články, videa, podcasty, popisy profesí, ale i pracovní listy a webináře. Cílem platformy je, aby si každý našel obsah, který hledá a který ho zajímá a pomůže mu posunout se dál. 


Obsah platformy

Popisy jednotlivých pozic, kde uživatel nalezne informace o náplni práce, průměrném platu, doporučeném vzdělání a dovednostech, které jsou pro profesi potřeba. K jednotlivým profesím jsou postupně přiřazovány rozhovory s lidmi, kteří danou profesi vykonávají. 


  • ROZHOVORY (formou video rozhovorů i podcastů) 

Cílem těchto rozhovorů je ukázat studentům odlišné životní cesty, kterými si mohou inspirovat a poukázat na úspěšné a spokojené lidi, kteří pochází či žijí v malých městech a vesnicích nebo neměli lehkou startovní pozici či podporu okolí. V rozhovoru se posluchač dozví, jaká byla profesní, ale i osobní cesta daného jedince od výběru školy, rodinného zázemí až po aktuální náplň práce. 


Články od odborníků mají studentům poskytnout zajímavé informace, tipy a triky ohledně v oblastech hledání práce, přípravy životopisu, pracovního pohovoru, finanční gramotnosti apod. 


Články od studentů mají primárně inspirovat a motivovat k zapojení se do mimoškolních aktivit skrze sdílení vlastní zkušenosti a ukázat její pozitiva i negativa, např. ze zahraničních pobytů, stáží, dobrovolnictví apod. 


Pomáhají mladým lidem se sebepoznáním, ujasněním si, jakým směrem se chtějí vydat, jaké jsou jejich silné stránky, hodnoty a mnoho dalšího.


Pravidelně probíhají webináře na téma: Hledám první práci: na co musím myslet a jak zaujmout a Životopis, který zaujme.


Na sociálních sítích Kariérko.cz pak denně sdílí tipy na různé rozvojové projekty a stáže, zahraniční výjezdy, workshopy, doporučení na smart aplikace, vzdělávací weby, zajímavé profily na sociálních sítích, zkrátka cokoliv, co je rozvíjí, učí nové dovednosti a zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce. Takže určitě stojí za to je sledovat!
35 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše